•» Παλαιά πέτρινη κατοικία στα Χανιά
• πριν την ανακαίνιση
°°

• ανακαίνιση
°

• πέρας ανακαίνισης
°°
°°